Asocijacija Majka i Dijete

Switch to desktop Register Login

Gramatika (31)

Think or Mean

Think or Mean
Glagoli think i mean često se pogrešno izjednačavaju po značenju. To think znači: misliti, razmišljati. Naprimjer: I think so. I don't think he'll come. I'm thinking about moving.
Više...

Mr, Mrs, Miss and Ms

Mr, Mrs, Miss and Ms
Mr, Mrs, Miss i Ms su titule koje se koriste uz puno ime i prezime osobe ili samo uz prezime, kao izraz poštovanja. Ove titule se nikad ne upotrebljavaju samo uz ime, kao što je slučaj u našem jeziku. Tako je pravilno reći – This is Mr Brown/Mr John Brown;…
Više...

The Most Commonly Confused Words

The Most Commonly Confused Words
Niz je riječi u engleskom jeziku čija upotreba zbunjuje čak i osobe kojima je ovaj jezik maternji te stoga, nerijetko, griješe i u njihovom pisanju. Ovom prilikom navodimo neke od njih. Lets / Let's Lets je oblik glagola "let" (dozvoliti) za treće lice jednine. Primjer: He lets me eat cake…
Više...

So or Such

So or Such
So i such pojačavaju značenje riječi uz koju stoje. Međutim, nije svejedno koju od ovih riječi ćete upotrijebiti. Osnovno pravilo je sljedeće: - so koristimo ispred pridjeva bez imenice, - such koristimo ispred pridjeva s imenicom. Primjeri: The music is so loud. He's so nice. Her friend has such a…
Više...

Typical Mistakes: Preposition ON

Typical Mistakes: Preposition ON
Česte su pogreške pri upotrebi prijedloga u engleskom jeziku kod stranih govornika. Razlog tome je što se upotreba određenog prijedloga nastoji poistovjetiti sa upotrebom sličnog u vlastitom maternjem jeziku, što je pogrešno.
Više...

The Future Perfect Tense (Budući perfekt)

The Future Perfect Tense (Budući perfekt)
The Future Perfect Tense se koristi: da se izrazi radnja koja će biti završena prije nekog određenog trenutka ili neke druge radnje u budućnosti, npr. You will have finished your report by this time next week. The taxi will have arrived by the time you finish dressing. da se izrazi…
Više...

Who, That, Which

Who, That, Which
Odnosne zamjenice (relative pronouns) who, that i which koristimo u odnosnim rečenicama (relative clauses). Who i ponekad that se koriste kada govorimo o ljudima, a that i which kada govorimo o skupinama, organizacijama, pojavama ili stvarima. Primjeri: Maryam is the one who rescued the bird. The man that you spoke…
Više...

The Future Continuous Tense (Buduće trajno vrijeme)

The Future Continuous Tense (Buduće trajno vrijeme)
The Future Continuous Tense se koristi: - da se izrazi radnja koja će započeti i određeno vrijeme trajati u budućnosti, npr. My friend will be waiting for me at the airport. - da se nagovijeste budući planovi, npr. They will be staying with us again this year.
Više...

Much, many, a lot of

Much, many, a lot of
Much, many, a lot of ukazuju na veliku brojnost ili veliku količinu nečega. Much se upotrebljava uz nebrojive imenice. Nebrojive imenice su one koje nemaju množinu, odnosno one koje ne možemo brojiti, npr. sugar, water, milk itd. Neko će reći da se i to može brojiti, navodeći primjer: dva litar…
Više...

Some and Any

Some and Any
Riječi some i any ukazuju na neodređeni broj ili količinu nečega. Govornik ih koristi kada ne može ili ne želi ili jednostavno nema potrebu da tačno navede broj ili količinu. Primjeri: I saw seven dogs on my way home. (Govornik želi tačno naglasiti broj pasa koje je vidio na svom…
Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright © Majka i Dijete | Website by Pepe. Sva prava pridržana.

Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz jasno istaknuto navođenje linka na izvornu stranicu sadržaja u obliku "www.majkaidijete.ba"

Top Desktop version