Asocijacija Majka i Dijete

Switch to desktop Register Login

Za predškolski uzrast (31)

Sura En-Nasr

Sura En-Nasr
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, (1) i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze – (2) ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao. (3)
Više...

Sura El-Kadr

Sura El-Kadr
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr – (1) a šta ti misliš šta je Noć Kadr? (2) Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – (3) meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, (4) sigurnost je…
Više...

1. sura – El-Fātiha

1. sura – El-Fātiha
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! (1) Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, (2) Milostivog, Samilosnog, (3) Vladara Dana sudnjeg, (4) Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! (5) Uputi nas na Pravi put, (6) na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu…
Više...

91. sura – Eš-Šems (Animirani Kur'an)

91. sura – Eš-Šems (Animirani Kur'an)
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tako Mi Sunca i svjetla njegova, (1) i Mjeseca kada ga prati, (2) i dana kada ga vidljivim učini, (3) i noći kada ga zakloni, (4) i neba i Onoga koji ga sazda, (5) i Zemlje i Onoga koji je ravnom učini, (6) i duše…
Više...

92. sura – El-Lejl (Animirani Kur'an)

92. sura – El-Lejl (Animirani Kur'an)
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tako mi noći kada tmine razastre, (1) i dana kad svane, (2) i Onoga koji muško i žensko stvara – (3) vaš trud je, zaista, različit: (4) onome koji udjeljuje i ne griješi (5) i ono najljepše smatra istinitim – (6) njemu ćemo Džennet pripremiti;…
Više...

93. sura – Eḍ-Ḍuḥā (Animirani Kur'an)

93. sura – Eḍ-Ḍuḥā (Animirani Kur'an)
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Tako mi jutra, (1) I noći kad se utiša! (2) Nije te napustio Gospodar tvoj i nije omrznuo, (3) A sigurno je drugo bolje za tebe od prvog. (4) I zaista će ti dati Gospodar tvoj, pa ćeš zadovoljan biti. (5) Zar te nije našao…
Više...

94. sura – El-Inširāḥ (Animirani Kur'an)

94. sura – El-Inširāḥ (Animirani Kur'an)
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Zar ti nismo raširili grudi tvoje, (1) I skinuli s tebe teret tvoj, (2) Koji je pritiskao pleća tvoja, (3) I uzdigli ti spomen tvoj? (4) Pa uistinu, uz teškoću je olakšanje, (5) Uistinu, uz teškoću je olakšanje. (6) Pa kad si slobodan - tad…
Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright © Majka i Dijete | Website by Pepe. Sva prava pridržana.

Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz jasno istaknuto navođenje linka na izvornu stranicu sadržaja u obliku "www.majkaidijete.ba"

Top Desktop version