Asocijacija Majka i Dijete

Switch to desktop Register Login

O Kur'anu (112)

Jedina sura u Kur'anu nazvana po islamskom šartu

Jedina sura u Kur'anu nazvana po islamskom šartu
Kako se zove jedina sura u Kur'anu koja nosi ime po nekom od temelja islama? Ta sura se zove El-Hadž i ime nosi po časnom ibadetu hadžu. Kao što znamo, islam ima pet temelja: šehadet (da nema boga osim Allaha, dž.š., i da je Muhammed, a.s., Njegov rob i poslanik),…
Više...

Babo, što je to Kur'an?

Babo, što je to Kur'an?
- Babo, što je to Kur'an? - Eh sine moj, na to pitanje nije lahko odgovoriti. Pogledaj, sine, naš auto! Kad smo ga kupili, uz njega smo dobili uputstvo koje sam ja morao dobro proučiti prije nego što sam ga počeo voziti. Da bi tvoja majka uključila mašinu za rublje,…
Više...

Odnos djeteta prema roditeljima

Odnos djeteta prema roditeljima
Allah, dž.š., nam poručuje u Kur'anu, a.š.: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: "Uh!" – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi…
Više...

Kur'an je rješenje mnogih tajni

Kur'an je rješenje mnogih tajni
Kur'an je jedina u cijelosti sačuvana Božija Objava. On će takav i ostati sve dok bude bilo i ovoga svijeta jer je sam Bog na sebe preuzeo obavezu njegova čuvanja, dok su sve ranije objave bile povjeravane ljudima na čuvanje. Kur'an je objavljen na arapskom jeziku i on je Kur'an…
Više...

Sedžde-i tilavet

Sedžde-i tilavet
U Kur'anu se nalazi četrnaest ajeta u kojima se spominja sedžda i nakon čijeg učenja treba učiniti sedždu. Za one koji prouče te ajete ili slušaju kad ih prouči druga osoba, vadžib je učiniti sedždru. Čini se samo jedna sedžda. Pri spuštanju i dizanju sa sedžde izgovara se tekbir: Allahu…
Više...

Uzdizanje u džennetskim stepenima

Uzdizanje u džennetskim stepenima
Od Abdullaha ibn Amra, radijallahu 'anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Učaču Kur'ana će se reći: 'Uči Kur'an i uzdiži se! Uči ga po tertilu (polahko i razgovijetno), kao što si ga učio dok si bio na dunjaluku, jer – tvoje boravište je kod onog…
Više...

Mnogostruka nagrada učaču Kur'ana

Mnogostruka nagrada učaču Kur'ana
Od Ibn Mes'uda, radijallahu 'anhu, prenosi se sljedeće: „Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao je: 'Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige ima jedno dobročinstvo (hasene), a dobročinstvo se umnaža deset puta. Ne velim da je Elif Lam Mim jedan harf, nego da je elif jedan harf, lam jedan…
Više...

Vjera nas uči da druge poštujemo

Vjera nas uči da druge poštujemo
U Kur'anu se kaže: O ljudi! Mi smo vas stvorili od jednog muškarca i jedne žene i na narode vas i plemena podijelili da biste se međusobno upoznavali! (El-Hudžurat, 13) Šta to znači? Uzvišeni Allah ljude je stvorio različitim. Jedni su bijeli, drugi crni, treći žuti... Jedni govore bosanskim jezikom,…
Više...

Allahu se trebamo uvijek zahvaljivati

Allahu se trebamo uvijek zahvaljivati
Omer je bio u šetnji sa svojim babom. Kada su se vratili, Omer utrča u kuću i zagrli majku. Od sreće povika: „Majko, šta sam sve vidio: male ptice, mačiće, piliće... Ne mogu ti sve nabrojati!“ „Sine, drago mi je što ti se sve to dopalo.“ „Do sada se nisam…
Više...

Kur'an nije proturječan

Kur'an nije proturječan
Kur'an, a.š., je čist od bilo kakvih nedostataka i manjkavosti. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi našli mnoge proturječnosti. (En-Nisa, 82) Ibn Džerir et-Taberi u svome tefsiru za ovaj ajet kaže: „A zašto oni ne razmisle o…
Više...
Priključi se za RSS feed

Copyright © Majka i Dijete | Website by Pepe. Sva prava pridržana.

Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz jasno istaknuto navođenje linka na izvornu stranicu sadržaja u obliku "www.majkaidijete.ba"

Top Desktop version