Ilahije i kaside (28)

ponedjeljak, 16 Mart 2015 10:50

O Ti koji dove uslišavaš

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: Ko prouči dovu koju je Junus, a.s., u utrobi ribe učio – Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili (La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin) – dova će mu biti uslišana. (Tirmizi)
A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali. (Kur'an, XXI:107.)
četvrtak, 04 Decembar 2014 14:57

One God - Bog je jedan

Reci: "On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!" (Kur'an, El-Ihlas:1-4.) 
četvrtak, 18 Septembar 2014 10:33

Heal the World – Zaliječi svijet

Zaliječi svijet! Napravi bolje mjesto, za tebe i za mene i za cijeli ljudski rod.
petak, 01 Avgust 2014 13:33

Muhammed, s.a.v.a.

Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna. (Kur'an, XXXIV:28.) Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Ja sam Poslanik, onome koga zateknem živog i onome ko se rodi nakon mene. (Mjera mudrosti 2)
petak, 01 Avgust 2014 13:29

You Came to Me – Došao si mi

Vjerovjesnik je preči vjernicima nego oni sami sebi ... (Kur'an, XXXIII:6.) Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" – A Allah prašta i samilostan je. (Kur'an, III:31.)
utorak, 29 Juli 2014 20:07

Ramazan

Mjesec posta i sabura. Mjesec dobročinstva i zajedništva. Mjesec Božije milosti i oprosta. To je ramazan.
nedjelja, 06 Juli 2014 21:15

Najbolji mjesec

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane.…
subota, 28 Juni 2014 16:01

Ramadan

Ti me visoko uzdižeš, Krila moja širiš, Da letim do neba, ti to činiš. Osjećam se tako živim, Kao da moja duša cvjeta u svjetlu tvome. Ah, kako bih volio da si godinu cijelu sa mnome. Ramazan, ramazan, Ramazan, o voljeni, Ramazan, ramazan, Kamo sreće da uvijek si u blizini.
ponedjeljak, 21 April 2014 07:55

Forgive Me – Oprosti mi

Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je. (Kur'an, En-Nahl:18.)
Stranica 2 od 3

Magazin Ašk